home | login gastouder | rondleiding | rekentool | inschrijven

Algemeen nieuws Kids First COP groep

Update Vragen & Antwoorden
In verband met de overname door Kids First COP groep

In vervolg op de nieuwsbrief van 5 januari jl. hierbij een update om u zoveel mogelijk op de hoogte te houden van de eerste weken opvang. Update vragen en antwoorden

Het aanvraagformulier flexcibele en extra opvang Kids First kunt u hier vinden.

Wegens uitbreiding zijn wij per 1 februari op zoek naar een wijkmanager (m/v) voor de regio Slochteren en Stadskanaal.

De volledige vacature en de sollicitatieprocedure kunt u via deze link lezen.

Aanpassing openingsactie

In eerdere berichtgevingen hebben we u verteld over onze openingsactie.

 

Bij deze openingsactie ontvangt u een voucher bij een na 15 januari geplande rondleiding.  Als u zich naar aanleiding van deze rondleiding inschrijft ontvangt u een speelgoedbon ter waarde van €75,-
Deze actie wordt uitgesteld, en geldt nu voor de periode tussen 1 februari en 28 februari.

We zijn op zoek naar een administratief medewerker voor de  afdeling Planning op ons kantoor in Grou.


We zoeken een enthousiaste, zelfstandige en communicatief vaardige  medewerker die zich voornamelijk bezig houdt met de kindplanning voor de locaties van Kids First COP groep in Friesland. Deze vacature wordt zowel intern als extern uitgezet.
Voor meer informatie en sollicitatieprocedure kun je hier meer lezen.

Nieuwsbrief vragen en antwoorden in verband met de overname van Pinokkio door Kids First COP groep

In vervolg op de nieuwsbrief van 29 december jl. hierbij een update om u zoveel mogelijk op de hoogte te houden van de eerste weken opvang.
 

Update Vragen & Antwoorden
In verband met de overname door Kids First COP groep

N.a.v. vele vragen per mail en telefonisch hebben wij de vragen en antwoorden ge-update zodat we zo veel mogelijk ouders helpen. U kunt deze hier lezen. Update vragen en antwoorden

Vanaf 1 januari 2018 is het Kids First Gastouderbureau gestart

Voor aanmelding kunt u een mail sturen naar gob@kidsfirst.nl  of bellen naar telnr. 088-0350400, waarna u een aanmeldingsformmulier krijgt toegestuurd. Ook voor overige vragen kunt u hier terecht. 

Vanaf heden hebben we een nieuw nummer voor alle drie onze vestigingen: 088 – 0350400 

Om de bereikbaarheid van onze kantoren te vergroten zijn de vestigingen in Groningen, Grou en Mijdrecht nu via 1 nummer te bereiken.

De laatste flyer van Pinokkio

Vanaf 1 januari hebben we een nieuwe naam: Kids First COP groep!
Lees hier de hele flyer.

Vragen en antwoorden naar aanleiding van de overname van Pinokkio

Naar aanleiding van de overname van Pinokkio zijn er natuurlijk veel vragen. De meest gestelde vragen en antwoorden kunt u hier vinden.

Vragen en antwoorden door Kids First COP groep

 

Doorstart voor kinderdagverblijf Pinokkio in Assen door Kids First

De dertien vestigingen van het failliete kinderdagverblijf Pinokkio in Assen worden per direct overgenomen door Kids First. Curator Jeroen Reiziger vertelde dit maandagavond aan de medewerkers. Pinokkio heeft kinderdagverblijven in onder meer Assen, Bovensmilde en Schoonoord.

Overname 
Bijna alle 150 medewerkers van de dertien locaties worden overgenomen door Kids First. "Een opluchting voor veel medewerkers", vertelt Reiziger. Nadat het kinderdagverblijf failliet werd verklaard, was het voor de medewerkers onduidelijk of ze nog wel werk zouden hebben.

Pinokkio ging eind november failliet. Het faillissement van het kinderdagverblijf had onder andere te maken met een grote belastingschuld. Er was al snel veel interesse voor Pinokkio. ''Er waren dertig geïnteresseerden. Ongehoord veel. Elf daarvan hebben een bieding uitgebracht," volgens Reiziger.

Informatieavond
Met Kids First werd uiteindelijk een overeenkomst gesloten. De organisatie heeft al vestigingen in Drenthe, Groningen en Friesland. Dinsdagavond houdt Kids First een informatieavond voor ouders op verschillende locaties.
Bron: www.rtvdrenthe.nl/nieuws

Op dinsdag 12 december gaan vele scholen in het basisonderwijs opnieuw staken.

De meeste BSO-locaties van Kids First COP groep zullen - net als op 5 oktober - de hele dag geopend zijn, echter er zijn uitzonderingen. Is er in de ochtenduren bijvoorbeeld peuteropvang, dan kan Kids First COP groep alleen  “lange middag opvang aanbieden”, en anders zijn we daar waar mogelijk de hele dag open voor de opvang van uw kind(eren). Omdat we vele opvangvragen verwachten is het handig om zo snel mogelijk aan te geven of u gebruik van wilt maken van onze extra opvangmogelijkheden.

 

  • De BSO locatie is de hele dag geopend wanneer Kids First COP groep hiertoe de mogelijkheid heeft;
  • We bieden alleen opvang aan onze huidige klanten, tot de maximaal toegestane kindplaatsen van de betreffende locatie;
  • Kinderen die normaliter op de dinsdagmiddag komen, hebben voorrang op kinderen die normaal niet op de dinsdag komen;
  • Kinderen die normaliter op de dinsdagmiddag komen, betalen vanaf openingstijd ’s ochtends tot start van de BSO middag. Er kan geen vakantiedag of ruildag ingezet worden;
  • Kinderen die gewoonlijk niet op de dinsdag komen, kunnen kiezen voor een hele dag opvang of vanaf de openingstijd tot start BSO. De medewerker registreert de extra uren op het formulier extra afname opvang;
  • De wijk/teammanager bepaalt uiteindelijk hoeveel groepen er open gaan en of er locaties worden samengevoegd. Wanneer er onvoldoende personeel beschikbaar is, kan er besloten worden om niet alle locaties in de wijk of regio de hele dag open te stellen;
  • Ouders kunnen zich aanmelden op de locatie (niet via de afdeling Planning) De groepen weten via de team/wijkmanager of de locatie opengesteld kan worden en welke alternatieven er wel/niet zijn;

NB. Voor de extra uren van deze dag berekenen wij een  uurtarief van € 5,10, dit houdt in een korting van 30% op het gebruikelijke tarief voor extra opvang!

 

Alle peuterspeelzalen worden per 1 januari 2018 kinderdagverblijven. Dat is geregeld in de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk die op 1 januari 2018 ingaat. Na de harmonisatie kan een deel van de ouders ook recht op kinderopvangtoeslag hebben.

Vanaf 1 november kunnen de ouders die aan de voorwaarden voldoen, kinderopvangtoeslag aanvragen voor 2018. Als de ouders tussen 1 en 15 november de kinderopvangtoeslag aanvragen met Mijn toeslagen op toeslagen.nl, krijgen ze waarschijnlijk eind december de eerste toeslag voor de maand januari 2018. Vanaf 29 november kunnen deze ouders in Mijn toeslagen zien hoeveel toeslag ze krijgen in 2018. Vragen de ouders ná 15 november de toeslag aan, dan ontvangen ze de toeslag later met terugwerkende kracht.

Alleen kinderopvangtoeslag voor kosten die ouder zelf betaalt
Er is een voorwaarde die éxtra aandacht verdient: de ouder dient zelf de kosten van de opvang te betalen. Betaalt de gemeente (of een andere instantie) mee? Voor dit deel kan de ouder geen kinderopvangtoeslag aanvragen. Hij kan alleen toeslag aanvragen voor de uren en de kosten die hij zelf helemaal betaalt. Elke gemeente bepaalt zelf hoe zij ouders helpt bij de kosten voor kinderopvang. De peuterspeelzaal kan de ouders vertellen hoe dat in de eigen gemeente is geregeld.

De peuterspeelzalen hebben een folder over kinderopvangtoeslag (specifiek voor deze doelgroep) ontvangen die zij kunnen uitdelen aan ouders. Deze folder staat ook op de site veranderingenkinderopvang.nl. Op de sites van Boink en SWN staan voorbeeldovereenkomsten en checklists voor ouders en houders.

 

De BSO kinderen van Kids First COP groep gaan donderdag 26 oktober met de “Stoptoberbal” dwars door de stad om een statement te maken. Het doel is om de rokers die nog niet gestopt zijn of bij wie het stoppen jammerlijk mislukt is alsnog over te  halen om alsnog een nieuwe, succesvolle poging te doen.
De anderhalf meter grote oranje bal met de grote witte letters “STOP” erop rolt donderdag door diverse wijken in de stad, waarbij ook het hartje centrum niet wordt overgeslagen. De kinderen van Kids First COP groep nemen tussen twee BSO locaties in een soort estafette vorm de bal van elkaar over.
Kids First COP groep heeft zich aangesloten bij de alliantie van de Rookvrije Generatie in de stad Groningen. De gedachte achter de “Rookvrije generatie” is  dat rokers niet roken in de buurt van en/of in het zicht van de kinderen. Zien roken doet roken, aldus Robert van der Graaf, initiatiefnemer van de “rookvrije stad” Groningen. Kids First COP groep is één van de vele partners die het initiatief steunt, temeer omdat zij mede de zorg draagt over de rookvrije generatie: de kinderen!

Onze kersverse bestuurder Marijke Fokkema én onze kids tekenden zaterdag 7 oktober in het UMCG voor een rookvrije generatie!

 

 

Wegens de jaarlijkse studiedag voor onze pedagogisch medewerkers zijn op woensdag 27 september alle locaties in de provincies Groningen en Drenthe gesloten.

BSO’s Kids First open tijdens staking basisonderwijs op 5 oktober

Op 5 oktober gaan de leraren en leraressen van veel scholen in het basisonderwijs staken. Kids First COP groep heeft de intentie om zoveel mogelijk BSO’s open te stellen tijdens deze staking. 

De BSO´s zijn open voor onze huidige klanten, waarbij kinderen die normaliter BSO-opvang hebben op de donderdagmiddag voorrang krijgen op kinderen die normaal niet op de donderdag komen. Uiteraard moeten we rekening houden met het maximaal toegestane kindplaatsen op betreffende locaties.

Wil je weten wat jouw mogelijkheden zijn? Neem contact op met jouw opvanglocatie! 

Nieuw lid Raad van Bestuur voor Kids First COP groep

Groningen, 6 september 2017 –  Kids First COP groep heeft Marijke Fokkema benoemd als lid Raad van bestuur van Kids First COP groep. Per 1 oktober neemt zij het stokje over van interim directeur Arienne van Mil. 

 

Marijke Fokkema

Samen met Ben Schnieders - voorzitter van de Raad van Bestuur - zal Marijke de Raad van Bestuur gaan vormen.  Ben  en de Raad van Toezicht/Commissarissen hebben unaniem gekozen voor Marijke Fokkema. Marijke heeft veel bestuurlijke kwaliteiten en ervaring en beschikt over een grote netwerk in Noord-Nederland (zowel in Groningen, Friesland als in Drenthe). Zij  is een bevlogen leider die zich richt op samenwerking en verbinding. Ook qua persoonlijkheid is Marijke de juiste vrouw voor de positie. “We vertrouwen erop dat Marijke de ambities van Kids First COP groep met enthousiasme kan uitdragen en zo bouwt aan de huidige organisatie”, aldus Ben Schnieders.

 

Integrale Kindcentra, Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang

Marijke was sinds 2001 directeur-bestuurder van ASKA (Algemene Stichting Kinderopvang Assen) en vanaf juni dit jaar actief als bestuursadviseur van Plateau Kinderopvang. Zij heeft de afgelopen jaren nauw samengewerkt met onderwijsinstellingen in de provincie Drenthe  bij de ontwikkeling en de totstandkoming van IKC’s (Integrale Kindcentra). Daarnaast heeft Marijke zich in Drenthe hardgemaakt voor de implementatie van de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk  én de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (IKK) die beide in januari 2018 in werking treden.

Voorbereidingen voor de nieuwe cao-onderhandelingen begonnen
Met het verlopen van de huidige cao kinderopvang op 31 december 2017, zijn inmiddels ook de voorbereidingen voor de nieuwe cao-onderhandelingen begonnen. Cao-onderhandelaar Ben Schnieders legt uit hoe dat proces in z'n werk gaat. 

Voorbereidingen CAO-onderhandelingen gestart

 

 

Gemeente Groningen wil extra geld kinderopvang voor alleenstaande ouder

De gemeente Groningen maakt jaarlijks mogelijk 31.000 euro vrij voor alleenstaande ouders die gebruik willen maken van kinderopvang. Zo kunnen deze ouders toch werken of studeren. 

Het voorstel aan de gemeenteraad is afkomstig van wethouder Mattias Gijsbertsen. 'Het stadsbestuur wil dat de kosten voor de kinderopvang geen belemmering vormen om te werken of te studeren, zodat ouders gemakkelijker kunnen participeren in de samenleving'.

Mbo-4
De regeling wat betreft studeren geldt voor studerende alleenstaande ouders tot en met mbo-niveau 4. Gijsbertsen: ‘We hopen dat we mensen die graag een mbo-opleiding willen doen, maar vanwege de eigen bijdrage in de kinderopvang hierdoor belemmerd worden, hiermee aan de slag kunnen.’

Minimum inkomen
Hoewel er al extra geld naar alleenstaande ouders gaat, vanuit de belastingdienst, blijft er een eigen bijdrage over die, volgens Gijsbertsen, voor de groep mensen die van het minimum inkomen leeft moeilijk op te brengen is. ‘Dan kan er stagnatie ontstaan dat mensen zich niet kunnen ontwikkelen. En dat wil je niet, voor hen en hun kinderen.’ De gemeenteraad moet nog instemmen met het plan.

Bron: OOG TV

OOG TV en RTV Noord berichten over zomerscholen Kids First

Onze peuter-zomerscholen in de stad Groningen zijn door OOG TV​ en RTV Noord prachtig in beeld gebracht. 

Wilt u ook meer weten over de zomerscholen van Kids First? Bekijk de uitzendingen op OOG TV en RTV Noord via uitzending gemist. 

 

 

Zomerschool voor peuters weer gestart

Dinsdag 25 juli ging de zomerschool voor peuters op 7 verschillende locaties in de stad Groningen weer van start. Ruim 100 peuters komen 3 weken spelen en leren op de peuterschool. Als afsluiting wordt er op donderdag 10 augustus een spetterend eindfeest georganiseerd.

http://www.rtvnoord.nl/nieuws/181234/Ik-snap-dat-de-peuter-zomerschool-voor-ouders-best-lekker-is

http://www.gezinsbode.nl/nieuws/72559/niks-vakantie-onze-peuters-gaan-naar-school/

De nieuwe maximum uurtarieven voor kinderopvang 2018 zijn bekend

De nieuwe maximum uurtarieven voor dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang 2018 zijn bekend. Gisteren heeft demissionair minister Asscher in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt wat de maximum uurtarieven worden voor 2018. 

Via onderstaande link leest u hier meer over.

https://www.kinderopvang.nl/nieuws/nieuwsbericht…

Brancheorganisatie Kinderopvang
KINDEROPVANG.NL
 
 

Kinderopvangtoeslag voor peuterspeelzaalgebruikers - hoe zit dit bij Kids First?

Bij Kids First COP groep maken de ouders in de stad Groningen al gebruik van de kinderopvangtoeslag, omdat deze peuterlocaties in het Landelijk Register Kinder- en Peuteropvang (LRKP) staan. Deze ouders hoeven dus geen kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst aan te vragen. 

Peuteropvanglocaties in de gemeente Slochteren

Ouders die gebruik maken van peuteropvang in de gemeente Slochteren en nog geen kinderopvangtoeslag ontvangen kunnen vanaf 1 november 2017 kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Voor deze ouders geldt dat zij vóór 15 november a.s. kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst aan kunnen vragen om in principe in december 2017 kinderopvangtoeslag te krijgen voor de maand januari 2018. Als ouders 15 november 2017 of later kinderopvangtoeslag aanvragen, dan wordt de toeslag niet meer in december 2017 uitbetaald. Zij ontvangen de kinderopvangtoeslag dan met terugwerkende kracht.

Peuteropvanglocaties in Friesland

Voor de peuterlocaties in Friesland geldt hetzelfde als bij de locaties in de stad Groningen. Ouders maken hier al gebruik van de kinderopvangtoeslag.

Voor vragen kunt u terecht bij: planning@kidsfirst.nl 

Kinderopvangtoeslag voor peuterspeelzaalgebruikers

Op dinsdag 27 juni is het basisonderwijs voornemens te gaan staken. Zij zullen een uur later starten op school.Op de locaties waar Kids First VSO aanbiedt wordt deze een uur langer opgengesteld. Dit aanbod geldt voor de ouders die al VSO en/of BSO afnemen. Ouders die normaliter ook VSO afnemen kunnen een uur extra afnemen, ouders die alleen BSO afnemen kunnen gebruik maken van het aanbod voor extra afname van 07:00 tot 09:30. Kids First gaat er vanuit hiermee de opvangproblemen die de staking voor haar klanten met zich meebrengt op te lossen.. 

Vacature consulent CJG

Door uitbreiding van het aantal WIJ-teams (voormalig CJG) zijn wij met ingang van juli 2017, of zo spoedig mogelijk, op zoek naar een Consulent CJG voor het WIJ-team Corpus den Hoorn, Groningen-Zuid. Voor meer informatie kunt u op woensdag 14 juni tussen 13.00 – 15.00u contact opnemen met Alex Tillema, clustermanager, telefoonnummer 06 - 23246811.

Klik op deze link voor de volledige vacature omschrijving sollicitatieprocedure
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 22 juni of maandag 26 juni. 

Jaarverslag 2016

Het jaar 2016 stond in het teken van zichtbaar worden. Op het fysieke vlak bij locaties door signing en vlaggen, op het digitale vlak via website en facebook en door middel van uitbreiding van nieuwe locaties. In het Jaarverslag Kids First COP groep 2016 blikken wij terug maar kijken ook vooruit. Wij wensen u veel leesplezier bij het lezen van ons jaarverslag.

Zoals u vast weet, hebben wij meegedaan met de Roparun 2017 en daarmee een sportieve prestatie geleverd ter ondersteuning voor het bestrijden van kanker in de breedste zin van het woord. De opbrengst van de Roparun gaat naar goede doelen die zich richten op palliatieve zorg (niet medisch) voor mensen met kanter. Over de belevenissen van Team 95, Kiddoozz /Kids First & Partners kunt u alles lezen in de nieuwsbrief Roparun 2017!

Meld uw peuter aan voor de zomerschool in Groningen

Ook deze zomer zijn VVE-peuters weer van harte welkom om te komen spelen op de zomerschool van Kids First. In de periode van 24 juli t/m 11 augustus zijn verschillende locaties van Kids First geopend. 

Hieronder staan de namen van de locaties waar we een zomerschool hebben:

-    Lutje Potje                     
-    Dondersteen
-    Robbedoes (samen met Lutje Potje)
-    Dribbel (samen Smurf)
-    Ienemini                       
-    Speelwij (samen met Speelhoorn)
-    Klein Duimpje (samen met Ienemini)    
-    Brugwachtertje 
-    Pinokkio

De zomerschool is geopend op dinsdag, woensdag en donderdag van 08.15 uur tot 12.15 uur.

U kunt uw kind op de locatie aanmelden voor de zomerschool.

 

De laatstde dag van de Roparun is aangebroken. We zijn supertrots op onze medewerkers van Kids First die zich belangeloos helemaal hebben gegeven voor deze estafetteloop voor het goede doel! U kunt deze laatstde dag en de aankomst vanmiddag om ca 14:00 uur live volgen via deze link! Roparun live  

Foto's en verslagen van de teams van de afgelopen dagen kunt u bekijken op de Facebookpagina's van Kids First: Kids First kinderopvang  en  Kids First kinderopvang Friesland.

Via onderstaande link kunt u de nieuwsbrief met daarin de laatste berichten omtrent de RoPaRun 2017 lezen.

/upload/files/Nieuwsbrief%20Roparun%202%20juni%202017.pdf

 

 

De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs en Hamburg naar Rotterdam waarbij mensen, in teamverband, een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker. Ook wel een avontuur voor het leven genoemd. Dat blijkt overigens ook uit het motto wat al jaren is: “Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven”.

Een team van Kids First medewerkers doet mee aan deze sportieve loop. Vanaf morgen wordt deze estafette in zijn geheel live uitgezonden. De link naar deze uitzending wordt morgen op deze pagina geplaatst.

 

.

Voor meer info over de Roparun kunt u hier terecht: Over Roparun

Roparun – Kids First en Kiddoozz  - Wij rennen mee! U ook?

Voor de 26ste keer wordt in 2017 de Roparun georganiseerd. Van 3 t/m 5 juni, tijdens Pinksteren, zullen circa 275 teams, bestaande uit  2 x 4 lopers (begeleid met fietsers, fysiotherapeuten/masseurs, chauffeurs en een aantal ondersteuners voor catering, transport) in circa 48 uur van Parijs naar Rotterdam (520 km) lopen. 

In de aanloop naar de Roparun zamelen de teams zoveel mogelijk geld in. De opbrengst van de Roparun gaat naar goede doelen die zich richten op palliatieve zorg voor mensen met kanker. Wij hebben ons onder de naam Team Kiddoozz Kindercentra ingeschreven.

Kids First doet mee aan RoparunKiddoozz, samen met Kids First COP groep, onder leiding van teamcaptain Ben Schnieders, zullen deze Roparun gezamenlijk afleggen. Onze deelname heeft als doel “lopen met passie voor mensen die het nodig hebben”.
We zijn al begonnen met de organisatie voor het werven van deelnemers binnen de organisatie Kiddoozz en Kids First COP Groep. Een aantal medewerkers heeft zich al aangemeld als loper, fietser en chauffeur. Wilt u ons team versterken als loper of anderszins, dan nodigen wij u van harte uit contact op te nemen met Ben Schnieders, te bereiken via ben.schnieders@kidsfirst.nl, tel. 0297 – 214436.

Bent u wel geïnteresseerd, maar wilt u niet lijfelijk deelnemen, dan is de organisatie van Roparun heel blij met uw steun via een donatie. Roparun maakt maandelijks bekend aan welke goede doelen de donaties besteed worden. De laatste 20-tal doelen zijn 2 februari jl. bekend gemaakt. Wilt u een donatie geven, dan kunt u via volgende link direct ons team nummer 95 steunen: https://www.roparun.nl/steun-ons/doneren/. Wilt u meer weten over de Roparun, dan kunt u kijken op de website www.roparun.nl.

Kom spelen en sporten voor de Roparun!

Om sponsorgeld op te halen voor de Roparun organiseert Kids First COP groep 3 sport- en spelochtenden tussen 10.00-13.00 uur in de meivakantie in Groningen. De ochtenden zijn op maandag 24, dinsdag 25 en woensdag 26 april. 

 

Kids First Roparun sponsoractie

Kids First doet mee aan project de Rookvrije Generatie in de stad Groningen

De Gemeente Groningen, FC Groningen, Hanzehogeschool Groningen, het Martini Ziekenhuis de Rijksuniversiteit Groningen, het UMCG, Verslavingszorg Noord Nederland, het Healthy Ageing Network Northern Netherlands Menzis en Kids First hebben op maandag 3 april uitgesproken zich als alliantie in te zetten voor een rookvrije generatie. 

Deze alliantie heeft de ambitie dat in Groningen kinderen rookvrij moeten kunnen opgroeien. Het is uniek dat binnen een regio in Nederland organisaties collectief de handen ineen slaan om dit doel te bereiken. Voor Kids First COP groep is het een unieke kans om deel te nemen aan een project waarbij opgroeiende kinderen worden beschermd tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Dit lukt alleen als we samen het goede voorbeeld geven en de opvangplekken waar kinderen komen rookvrij maken. Iedereen kan hier aan meewerken. Het beleid van Kids First COP groep is al ingericht op deze visie vandaar dat wij de kans om te participeren met beide handen aangrijpen. Wij houden u op de hoogte van verdere initiatieven!

Kids First locaties geschillenvrij

Alle Kids First locaties in Groningen, Friesland en Drenthe hebben van de geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen een certificaat ontvangen waarop staat dat de organisatie afgelopen jaar geschillenvrij was. Een mooi resultaat waar we met zijn allen hard aan hebben gewerkt!

NIEUW! De Kids First REKENTOOL

Wat zijn de kosten van mijn kinderopvang? Wat ontvang ik van de overheid aan kinderopvangtoeslag? En wat ben ik dan uiteindelijk zelf kwijt aan eigen bijdrage. Om u nóg beter van dienst te zijn, hebben wij een rekentool op maat laten ontwikkelen waarmee u gemakkelijk kunt uitrekenen wat kinderopvang u kost.

 

In de rekentool hoeft u slechts een paar gegevens in te voeren. U geeft aan wat uw opvangwensen zijn. Dat kan zijn dagopvang, buitenschoolse opvang of peuteropvang. U ziet in één oogopslag wat uw totale opvangkosten zijn, wat u van de overheid ontvangt aan kinderopvangtoeslag en wat u uiteindelijk kwijt bent aan eigen bijdrage. Zo kunt u eenvoudig een vergelijking maken.  

Klik hier om rechtstreeks naar de rekentool te gaan.

 

Locaties Friesland vrijdag 17 maart gesloten

Op vrijdag 17 maart aanstaande zijn al onze locaties in Friesland en het kantoor in Grou gesloten. Er is dan een studiedag voor alle pedagogisch medewerkers en invalkrachten van Kids First regio Friesland.

 


Het thema van de dag is "gewoon anders". Kids First hecht belang aan het jaarlijks ontmoeten van de medewerkers. Elkaar beter leren kennen door samen te werken aan verdieping en verbreding op het vakgebied.

Betere kwaliteit en meer geld Kinderopvang

Er komen nieuwe regels voor betere kwaliteit en meer geld voor de kinderopvang en peuterspeelzalen. Minister Asscher wil de kwaliteit en zorg voor kinderen verbeteren. Er zijn 21 nieuwe regels afgesproken in het akkoord, Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang genaamd. De invoer van de nieuwe regels kost geld en daarom steekt het kabinet extra geld in de kinderopvang. Als de Eerste Kamer ook instemt met het akkoord dan gaan de nieuwe regels per 1 januari 2018 in.

Extra geld kinderopvang
Het aanpassen van deze regels kost uiteraard geld, daarom steekt het kabinet opnieuw extra geld in de kinderopvang. Kinderopvangorganisaties of ouders gaan dus niet de rekening betalen. Ook start er een uitgebreid voorlichtingstraject, betaald door het Rijk. Organisaties krijgen de tijd om de nieuwe regels in te voeren. 

De 5 belangrijkste veranderingen voor pedagogisch medewerkers (pm'er) zijn:
1. Minder baby’s per pm'er
2. Meer vaste gezichten op de groep
3. Recht op coaching
4. Geen vrijwilligers meer in plaats van professionals
5. 3-uursregeling


1. Minder baby’s per pm'er
Een pm'er krijgt de zorg over maximaal 3 baby’s, in plaats van 4. Dit heeft gevolgen voor de groepssamenstelling van alle groepen met baby’s, dus ook voor de gemengde groepen. Daarnaast is het maximum van sommige (halve) groepen met baby’s met 1 pm'er verlaagd. In een apart besluit komt deze nieuwe beroepskracht-kindratio (bkr) te staan. Uit diverse pedagogische onderzoeken bleek dat het erg belangrijk voor de ontwikkeling van baby’s is dat pm'ers meer aandacht aan de allerkleinsten kunnen geven. Deze maatregel vermindert bovendien de werkdruk van de pm'ers die met 0-jarigen werken.

2. Meer vaste gezichten op de groep
Er komen maximaal 2 - in plaats van 3 - vaste gezichten voor baby’s in horizontale en verticale groepen, waarvan altijd een vast gezicht op de groep van de baby staat op het moment dat het kind aanwezig is. Voor alle kinderen is een vertrouwde beroepskracht op de groep van belang, maar voor baby’s is dit  extra belangrijk. Het gaat hierbij om maximaal twee vaste gezichten per baby, zodat de hechting goed verloopt. Dus één van die twee moet op de groep staan als deze baby er is. Daarnaast kunnen er andere collega’s aanwezig zijn, die weer voor andere baby’s een vast gezicht kunnen zijn.

3. Recht op coaching
Alle beroepskrachten krijgen recht op ‘coaching-on-the-job’ door een pedagogisch coach of beleidsmedewerker. Deze pedagogisch coach of beleidsmedewerker (minimaal hbo-niveau op het gebied van pedagogiek) wordt ook ingezet voor het maken van pedagogisch beleid.

4. Geen vrijwilligers meer in plaats van professionals 
Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in de kinderopvang. De inzet van vrijwilligers mag niet ten koste gaan van de inzet van professionals. Vrijwilligers mogen daarom niet langer meegeteld worden in de beroepskracht-kindratio (bkr). Ze mogen wel extra boven de formatie worden ingezet. Ook in de bso wordt de inzet van vrijwilligers niet langer mogelijk, tenzij als hulp naast de beroepskrachten.

5. 3-uursregeling
De regeling voor het afwijken van de beroepskracht-kindratio (bkr) voor kinderopvangorganisaties die tenminste 10 uur opvang bieden, wordt gewijzigd. De start van de 3 uur waarop mag worden afgeweken is niet langer afhankelijk van het (op dat moment) aantal aanwezige kinderen. De begin- en eindtijd moet van tevoren in het pedagogisch beleidsplan worden vastgelegd. Dit geldt ook voor de exacte tijden waarop niet wordt afgeweken van de bkr. Als de opvangorganisatie nalaat dit vast te leggen en te communiceren moet de bkr gedurende de gehele openingstijd volledig worden toegepast. Met de nieuwe regels wordt het voor ouders en medewerkers duidelijker wanneer er minder pm'ers op de groep staan. Dit is dan ook beter te controleren door medewerkers en ouders en te inspecteren door de ggd.


Uit: FNV Zorg en Welzijn en Kinderopvang Totaal

Kantoren donderdag 16 februari vanaf 12.00 gesloten


In verband met een personeelsbijeenkomst zijn de afdelingen Planning & Communicatie, Financiën & Facilitair en Personeel & Organisatie op donderdag 16 februari a.s. vanaf 12.00 uur niet bereikbaar. Wij vertrouwen op uw begrip.

Kids First organiseert speciale Valentijnsactie voor ouders


Valentijnsactie Kids FirstKids First verzorgt niet alleen goede kinderopvang maar denkt ook nog eens aan de ouders. Op 14 februari blijven daarom veel locaties in Groningen tot 20:30 uur open, zodat ouders samen iets leuks kunnen gaan doen.

Informeer bij de opvanglocatie van uw kind of deze meedoet aan de Valentijnsactie en geniet samen met uw partner van een etentje bij kaarslicht op de 14e!


Happy Valentine!

 

Nationale voorleesochtend Kidsfirst

Verschillende locaties van Kids First hebben op 25 januari een heerlijk voorleesontbijt voor de kinderen georganiseerd. In het kader van De Nationale Voorleesdagen werden de kinderen voorgelezen uit het prentenboek van het jaar:  De kleine walvis van Benji Davies.
 

 

Het verhaal gaat over het jongetje Boy dat met zijn vader en zes katten in een klein vissershuisje woont. Na een stormachtige nacht vindt hij een jonge walvis op het strand. Dat is het begin van een bijzondere vriendschap…
 

Speciaal voor De Nationale Voorleesdagen 2017 komt De kleine walvis uit in een mini-editie met gratis app. De tekeningen uit het prentenboek komen tot leven in de app. Speel hem hier of download de app op telefoon of tablet.

 

Nationale voorleesdagen bij Kids First

                                GEZOND BEZIG ZIJN OP DE PEUTERSCHOOL

NIEUW!!!

ONTBIJTEN EN LUNCHEN OP DE PEUTERSCHOOL

Maandag 30 januari gaan we starten om op alle dagdelen ontbijt en lunch aan te bieden voor kinderen en ouders, die dat lekker, gezellig, handig en voedzaam vinden.

 

 

eten 4We bieden dit aan onder het Breng Moment:

’s ochtends ONTBIJT: tussen 8.30 en 9.00 uur

’s middags LUNCH: tussen 12.30 en 13.00 uur

Het is voor iedereen vrijblijvend om er gebruik van te maken!

Kom wel op tijd en het is de bedoeling dat elke ouder voor hun eigen het ontbijt/lunch klaar maakt , als ouder heb je ook de mogelijkheid op gezellig samen met je kind wat te eten. Het is de bedoeling dat iedereen op het einde even helpt alles op te ruimen en af te wassen.

Vanuit de gemeente krijgen we elke week standaard vers brood, broodbeleg, melk, karnemelk, tomaatjes, komkommer, ect….. en misschien wel af en toe een lekkere verrassing erbij.

 

beweging

BEWEGING AAN HET BEGIN VAN HET DAGDEEL

Vanaf nu willen we zoveel mogelijk aan het begin van het dagdeel 10 minuten met de kinderen bewegingsoefeningen gaan doen in het speellokaal. Beweging is een groot deel van gezondheid, ze kunnen hun energie kwijt, leren samen bewegingen doen, uitdaging in wat je wel en nog niet kan!

 

 

 

aca9209d-c7a6-4c74-b7d1-9eac17457275_Logo_EU-Schoolfruit_2016_b5258367_183x187

Europees SCHOOL FRUIT EN GROENTE programma

Al enige tijd krijgen we fruit en groente en laten we een schaal rondgaan tijdens het eetmoment. Alle kinderen mogen iets van de schaal pakken en de meeste vinden dit ook heerlijk. Wij zijn blij met dit nieuwe “gezonde” momentje.

 

 

 

 

WATER DRINKEN 
Sinds 1,5 jaar drinken wij water met de kinderen en dit werkt tot nu toe zeer positief.
Kinderen die geen water wilden drinken, doen dat nu wel, ze krijgen veel minderen suiker binnen, we hebben veel  minder afval van pakjes en als er iets omgaat, is het maar WATER!!!

 

 

De scholen in Bitgummole vormen vanaf 2017 een brede school. Onlangs is daarvoor de overeenkomst getekend door de Christelijke school Mooitaki en de openbare school Martenaskoalle. Peuterspeelzaal De Krobbekoer zal in deze Brede School ook haar nieuwe thuis vinden.

Het is de bedoeling dat het schoolgebouw van de Martenaskoalle gedeeltelijk wordt vernieuwd. Een aantal aannemers is gevraagd hiervoor een passend ontwerp te maken die 15 december gepresenteerd zijn. Uit deze ontwerpen hebben de deelnemende partijen (Gemeente Menameradel, BO Noardwest-Fryslan, FIER en Kids First COP groep) een keuze gemaakt. Begin 2017 wordt bekend gemaakt wie de Brede School gaat bouwen. De verwachte oplevering is voorjaar 2018.

 

 

De samenwerkingspartners SKSG, Kids First COP groep, WIJ-team De Wijert en Brederoschool bieden in deze Brede School een doorgaande leerlijn voor kinderen van 2 tot 13 jaar.Met zowel voor- als naschoolse opvang en (peuter)onderwijs, waardoor Vensterschool Bredero steevast van 07.00 tot 19.00 uur geopend is. Klik op de link om het hele bericht te lezen.
http://www.gezinsbode.nl/nieuws/67678/officiele-opening-vensterschool-bredero-in-de-wijert/


 

 

Afgelopen maanden heeft Kids First COP groep samen met Kinderopvang It  Fûgelnêst gewerkt aan de overdracht van Peuterspeelzaal Beantsjekroas. Twee organisaties, die in één gebouw bijna dezelfde soort kinderopvang aanbieden, vroeg om een nauwe samenwerking. Dit resulteerde uiteindelijk, in goede afstemming, tot een overname.
 

Kids First vindt het belangrijk dat ouders en kinderen optimaal van kinderopvang gebruik kunnen maken, en dat werkt het beste vanuit  één organisatie. Dit heeft als bijkomend voordeel dat een dorp als Koudum een mooie afwisseling aan voorzieningen behoudt wat de levensvatbaarheid in het dorp ten goede komt.
 

We hebben in goede samenwerking en harmonie aan het overname proces gewerkt en wensen Kinderopvang It Fûgelnêst dan ook heel veel succes met de voortzetting van de peuteropvang in Koudum.

Positieve berichten op de website NU.nl over de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland.

http://www.nu.nl/werk-en-prive/4359376/kinderopvang-beter-en-veiliger-geworden.html

Onlangs hebben we de betreffende ouders geïnformeerd over de sluiting van locatie van Berend Botje.
De oudercommissie van Berend Botje vond dit echter zo jammer, dat ze met een plan kwamen waarmee we de locatie mogelijk konden verhuizen.
De afgelopen weken is er door alle partijen hard gewerkt om dit te kunnen realiseren.
We kunnen u dan ook het goede nieuws vertellen dat locatie Berend Botje blijft bestaan en zal per 1 januari 2017 verhuizen!

Voor verdere informatie verwijzen we u naar de pagina van locatie Berend Botje op deze site

Kinderdagverblijf "de Zeeparels"uit Stiens werd vrijdagmiddag 11 november met feestelijkheden omlijst omdat deze vestiging van Kids First het 200e meertalige Kindercentrum in Friesland bleek te zijn!

 

Met de Stichting Frysktalige Berneopfang (SFBO) wordt samengewerkt om de Friese taal  een plaats te geven in de taalontwikkeling van kinderen. De leidsters worden door het SFBO begeleid in een 3 jarig traject, waarna er gecertificeerd kan worden. Ook pedagogisch zijn de begeleidsters goed onderlegd en dat komt de kwaliteit op de werkvloer ten goede.

In het kader van de feestelijkheden rondom deze gebeurtenis was Marinella Orioni uitgenodigd. Zij woont in Frankrijk, is Nederlandstalig opgevoed, heeft een Italiaanse vader en ook een Italiaanse echtgenoot en zij vertelde boeiend over deze drie-talige situatie. Zij heeft onderzoek gedaan naar meertaligheid bij kinderen en daaruit is gebleken dat de hersenen  zich veelzijdiger ontwikkelen. Volgens haar is meertaligheid het mooiste cadeau wat je een kind kunt geven.

Gedeputeerde Sytske Poepjes  sprak over de open houding, die door meertaligheid naar de rest van de wereld toe ontstaat en wethouder Cees Vos overhandigde namens de gemeente het allerleukste Frystalige kinderboek.

Sinds kort hebben we een mooie samenwerking met Wefitness kunnen realiseren. U, als sportende ouder, kunt uw kind met een gerust hart laten spelen op de locatie van kdv/bso Reitdiephaven, terwijl u lekker gaat sporten.

Op vrijdag 30 september aanstaande is er een studiedag voor al onze pedagogisch medewerkers georganiseerd.
Dit betekent dat al onze locaties* deze dag gesloten zijn. Via deze link kunt u alle vakanties voor peuterspeelzalen en sluitingsdagen voor kinderopvang inzien. http://kidsfirst.nl/index.php?page=tarieven_en_sluitingsdagen

 

*met uitzondering van de nieuwe locaties in Friesland.

Marieke Koster, medewerker op kantoor Mijdrecht,  kreeg spontaan een iPad van leverancier Milieu Service Nederland via haar werk bij Kids First COP groep.


Een iPad winnen, leuk voor op de bank zullen de meesten denken. Robin en Marieke hadden meteen een andere bestemming in gedachten, het Emma Kinderziekenhuis! Vijf jaar geleden heeft Robin zelf in het Emma gelegen. Nu gaat het gelukkig weer goed met hem en overhandigde hijzelf de gloednieuwe iPad aan pedagogisch medewerker Simone Kuipers, die Robin nog kende van zijn verblijf in het Emma. Kinderen kunnen nu tijdens hun verblijf in het Emma Kinderziekenhuis AMC een iPad lenen.

 

Op dit moment zijn er 2 vacatures open, Project Manager Facilitair, per direct, 28-32 uur per week, standplaats Grou te Friesland; en
Medewerker Boekhouding, per direct, 28-36 uur per week, ter ondersteuning kantoor Grou/Groningen
Voor meer informatie verwijzen we naar Werken bij Kids First COP groep

 

Kids First COP groep is verheugd te melden dat zij per 1 juni 2016  Sisa Kinderopvang te Friesland overneemt na faillissement.
Locaties van Sisa zijn verspreid over 11 gemeenten in Friesland. Wij nemen een groot deel van de locaties over bestaande uit kinderdagverblijven, BSO, peuteropvang/peuterspeelzalen en gastouderbureau. Om de continuïteit te waarborgen zullen wij ook zoveel  mogelijk medewerkers, stagiaires en vrijwilligers overnemen. 


Met deze overname houdt Kids First COP groep een groot deel van de Sisa locaties open. Een groot voordeel hiervan is dat de ouders hun kinderen bij hun vertrouwde locatie kunnen blijven brengen met vertrouwde pedagogisch medewerkers. 

Wij zijn zeer verheugd met de uitbreiding van deze mooie locaties, naast de reeds bestaande locaties in de gemeente Groningen, gemeente Slochteren, Leeuwarden, Coevorden en Stadskanaal

Maandag 2 mei en dinsdag 3 mei vanaf 20.00 uur worden er informatiebijeenkomsten georganiseerd voor alle ouders/verzorgers. Ook de medewerkers zijn van harte welkom. Zie locatielijst voor de dichtsbijzijnde locatie bij u in de buurt.

Voor alle gastouders worden inforrmatiebijeenkomsten georganiseerd op maandag 9, dinsdag 10 en woensdag 11 mei vanaf 20.00 uur. De locaties van deze bijeenkomsten staan vermeld onder de link Uitnodiging gastouders.

Uit het klanttevredenheidsonderzoek, welke in oktober 2015 onder onze klanten is uitgezet, kwam een waardering van 8,2 voor onze medewerkers. Daar zijn wij uiteraard erg blij mee.

Via deze link kunt u de samenvatting van dit KTO teruglezen.

 

Alle kinderen van 2,5 tot 4 jaar kunnen voortaan naar de kinderopvang of peuterspeelzaal.

Dat is wat minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn overeengekomen.
Hier kunt u het hele artikel lezen. http://www.nu.nl/politiek/4252657/alle-peuters-kunnen-voortaan-kinderopvang.html

Aanstaande zaterdag opent onze locatie Greunshiem in Leeuwarden haar deuren voor belangstellenden.
Deze locatie is gehuisvest in het gelijknamige zorgcentrum. In het kader van de week van de zorg zijn er in het zorgcentrum ook diverse activiteiten.

KDV Greunshiem is zaterdag 19 maart geopend van 10:00 tot 16:00 uur. We zien u graag!

De gemeenteraad heeft op 24 februari 2016 besloten dat MFA de Wijert gebouwd kan worden. Ook heeft hij daarvoor voldoende geld beschikbaar gesteld. MFA de Wijert komt op de hoek van de Van Iddekingeweg en de Van Lenneplaan, op de plek waar nu nog de bibliotheek en een oude dependance van de Bolster staan.


De projectorganisatie werkt gestaag aan de voorbereiding van het gebouw. De tekeningen voor de aanvraag van de vergunningen zijn nagenoeg klaar. Ook wordt al gewerkt aan bestek en bestektekeningen. Zodra deze klaar zijn mogen een aantal aannemers een (prijs)aanbieding doen. De aannemer met de meest gunstige aanbieding mag MFA de Wijert gaan bouwen. Het plan is MFA de Wijert nog in 2017 in gebruik te nemen.
Het gebouw biedt straks onderdak aan christelijke daltonschool de Tamarisk, kinderopvangorganisatie KidsFirst, een filiaal van het Groninger Forum en de spelhal, die uit twee gymzalen bestaat. Kortom een gebouw dat op vele manieren te gebruiken is.
MFA de Wijert is een bijzonder project omdat er veel gebruikers bij betrokken zijn. En dan niet alleen mensen die in de MFA komen te werken, maar gebruikers, zoals ouders, leerlingen, sporters, lezers etc.
Samen met die gebruikers is al weer een tijdje geleden een programma van Functies annex Activiteiten (PvF) opgesteld. Vervolgens is aan de hand van dat PvF een architectenselectie gehouden. Resultaat hiervan was een unanieme keus voor het voorstel van Architectuurstudio Herman Hertzberger (AHH). Dit winnende concept is de afgelopen tijd uitgewerkt tot een concreet bouwplan.

Inloopbijeenkomst
De projectorganisatie wil graag een ieder die daar belangstelling voor heeft laten zie hoe dat bouwplan er uit ziet. Daarom bent u op woensdag 9 maart welkom in het filiaal van het Groninger Forum aan de Van Iddekingeweg 183. U kunt daar zien hoe MFA de Wijert er uit komt te zien . Ook kunt u praten met of vragen stellen aan de mensen die betrokken zijn bij het project.
De bijeenkomst begint om 17:30 uur en eindigt op 20:00 uur, zodat u voor u zelf een moment kunt kiezen dat u het beste past.

Verwijderen van bosschages
Binnenkort (eind februari/begin maart) gaat de gemeente heesters, struiken, heggen en onderbegroeiing op het terrein van het Groninger Forum en de Bolster verwijderen/snoeien/maaien. Jan Doevendans, Groninger ecoloog adviseert hierbij en geeft aanwijzingen. Doel van deze actie is dat er straks geen nestelende vogels zijn als we beide gebouwen willen gaan slopen. Daarnaast moeten we eventuele egels in het gebied juist ongemoeid laten.

Op woensdag 20 januari werd in het stadhuis van Stadskanaal een convenant doorgaande leerlijn VVE ondertekend. Wethouder Johan Hamster (met  portefeuille o.a. onderwijs kinderopvang en  peuterspeelzalen),  Kids First COP groep en diverse andere vertegenwoordigers waren hierbij aanwezig en zetten hun handtekening.

Marije's blog deel 2 is nu te lezen: http://blog-kids-first-cop-groep.simplesite.com/

Donderdag 7 januari 15:00 uur
Volgens de laatste weerberichten zal er morgen geen sprake meer zijn van ijzel en gladheid. Daarom hebben we besloten dat vanaf morgen, vrijdag 8 januari, de locaties weer hun normale openingstijden hanteren.

7 januari, 17.00 uur
Beste ouders,
Wederom is er code rood afgegeven voor de weersverwachting vanmiddag tot vanavond 22.00 uur. De weersverwachting voor morgenochtend is nog onzeker. Ook morgen proberen we alle locaties open te houden cq samen te voegen. Via deze link is een lijst met alle locaties en de informatie of ze open of samengevoegd zijn. Adressen van de locaties zijn te vinden onder “Locaties” op deze website. Wilt u verdere informatie, belt u dan naar de locatie of er een medewerker aanwezig is. Op kantoor Mijdrecht, tel. 0297 214436, zijn we vanaf 08.00 uur aanwezig om u te woord te staan.

6 januari, 21.00 uur
Beste ouders, we hebben meerdere vragen ontvangen of kinderen, die opvang op de BSO genieten, morgen ook hele dag BSO opvang kunnen krijgen of eerder gebracht mogen worden. Dit is zeker mogelijk. Om u tegemoet te komen bieden we deze extra opvang aan met een korting van 25% over het voor u geldende uurtarief.
Wilt u gebruik maken van extra opvang, neemt u dan contact op met de pedagogisch medewerker van de locatie om een plaats te reserveren of om te vragen hoe laat u uw kind(eren) kunt brengen. Informatie of uw locatie open of samengevoegd is, vindt u onder deze link.

5 januari, 09.00 uur
Beste ouders,
Ondanks het slechte weer en de zeer slecht begaanbare wegen doen wij ons uiterste best alle KDV en BSO locaties toch te openen. Ook als de school gesloten is, kunt u uw kind(eren) bij de opvang brengen. Wilt u informatie over uw locatie, dan kunt u ook telefonisch contact opnemen om te kijken of de pedagogisch medewerker aanwezig is. Wij zullen u via de website en op facebook op de hoogte houden!
 

5 januari, 10.00 uur
Beste ouders,
De meeste peuterscholen zijn dicht. De pedagogisch medewerksters, die dicht bij de locatie wonen, doen wel hun uiterste best om te komen.

De volgende locaties zijn open:
Ienemini (vanochtend open); Robbedoes; Lutjepotje; Dondersteen

5 januari, 15.30 uur
Beste ouders,
Door het weer en de ijzel is het veel ouders niet gelukt hun kind(eren) bij de opvang te brengen. Er zijn daarom weinig (soms geen) kinderen aanwezig op de locaties en hebben we enkele locaties samengevoegd voor vanmiddag. Wilt u uw kind(eren) naar de opvang brengen, belt u dan eerst met de locatie of er een medewerkster aanwezig is. Zo niet, dan hebben we opvang in uw buurt geregeld. Voor meer informatie kunt u tot 17.00 uur contact opnemen met kantoor Mijdrecht, tel. 0297 214436.

5 januari 2016, 17.00 uur
Beste ouders,
Voor komende nacht en morgen ochtend is er wederom ijzel verwacht. Wij doen onze uiterste best uw kinderen te kunnen opvangen.  We proberen zo veel locaties gewoon open te hebben, zoals u gewend bent, maar ijs en wederdienende …… Op de deze link is een lijst met locaties en de stand van zaken morgen bij code rood.

De tarieven voor 2016 voor KDV en BSO zijn vastgesteld. We hebben voor u de diverse uurtarieven overzichtelijk op een rijtje gezet.

Vanaf vandaag is de eerste officiële Blog van de hand van Marije op onze site te lezen.

/upload/files/Gewoon%20Marije%20-%201.pdf

Met ingang van vandaag is peuterschool Ukkie Dukkie te bereiken op het volgende telefoonnummer: 050 5530766

Locatie Tante Toosje heeft weer het vaste nummer in gebruik: 050 5261779

En ook locatie de Smurf kan weer gebeld worden: 050 5565860

Voor onze locaties in Leeuwarden zijn we op zoek naar enthousiast invalkrachten. Kijk onder het kopje 'werken bij Kids First COP groep' voor meer informatie en de procedure.

Aanstaande vrijdag 20 november is het zover; we vieren met de ouders en kinderen het 15-jarig jubileum van Kids First kinderopvang B.V. en het 25-jarig jubileum van stichting COP groep.

U bent allen van harte welkom!

Peuterschool Tante Toosje houdt op maandag 9 en dinsdag 10 november open dag.

Komt u ook een kijkje nemen?

Om al onze klanten de gelegenheid te geven om ons klanttevredenheidsonderzoek in te vullen, is de sluitingsdatum gewijzigd.

Deze is gezet op dinsdag 10 november. Dit geeft dus een week extra tijd. We hopen op uw medewerking.

Heeft u ons klant tevredenheids onderzoek (KTO) al ingevuld? U heeft nog tot en met 3 november de tijd. Uw medewerking wordt erg op prijs gesteld.

Dit filmpje was te zien langs de kant van de weg bij de 4 mijl van Groningen op 11 oktober 2015. Alle deelnemers hebben hun best gedaan. De tijden varieerden van 29:07:00 tot 44:37:00! Knappe prestatie van onze collega's!


Aanstaande zondag 11 oktober is er weer de 4 Mijl van Groningen. Kids First COP groep is hier met maar liefst twee loopteams vertegenwoordigd. Moedigt u ze aan?

Langs de route staan een aantal LED-schermen opgesteld. Hierop zijn commercials te zien, zo ook van ons. Voor u hierbij alvast een primeur:

/upload/files/KidsFirstCOPGroep-02(1).mp4

Kids First COP groep is verheugd met de overname per 1 oktober 2015 van KDV en BSO Het Merelnest, Merelstraat 1 te Groningen, gelegen in de wijk Oosterpark. Het Merelnest is gehuisvest in een karakteristiek gebouw, een voormalige kleuterschool. Het is een knusse locatie met een sprookjesachtige tuin. Klikt u op Het Merelnest voor meer informatie.

In verband met een studiedag voor de medewerkers van Kids First COP groep zijn alle locaties op woensdag 30 september de gehele dag gesloten.

28 Augustus zijn de peuterscholen in stad en gemeente Groningen gesloten

Let op: alleen de peuterscholen in de stad en gemeente Groningen zijn in verband met Gronings Ontzet gesloten. De kinderopvanglocaties zijn allemaal wel op de normale tijden geopend.

De scholen beginnen weer!

Na een mooie lange zomervakantie beginnen de scholen weer.
Ook de peuterscholen in Groningen, de peuterspeelzalen in Slochteren en de speelleergroepen in Leeuwarden starten de opvang weer per 17 augustus.

Er zijn nog een aantal opvangplaatsen beschikbaar op verschillende locaties.
Wij nodigen u van harte uit voor een rondleiding op een door u gewenste locatie. 

 

Kids First COP groep informeert u ook graag via Facebook over diverse nieuwtjes!

Zomerschool voor peuters

Deze zomer gaan wij voor het eerst van start om peuters die een VVE-programma volgen, de gelegenheid te geven gebruik te maken van de zomerschool. 
 

Het doel van de zomerschool is om het taalontwikkelingsprogramma voor de peuters niet te lang te onderbreken tijdens de zomervakantie.
Voor peuters die niet op vakantie gaan, of weinig activiteiten hebben in de zomervakantie, is het ook fijn om te kunnen blijven spelen met leeftijdsgenootjes.

 

De zomerschool wordt dit jaar uitgevoerd op de Speelwij, Berend Botje, Lutje Potje, Brugwachtertje en Pinokkio.  Op deze locaties kunnen de peuters drie weken lang vier dagdelen terecht.

Voor informatie kunt u contact met ons opnemen.

 

15-jarig bestaan Kids First en 25-jarig bestaan Stichting COP!
Reden om een feest te geven. Waar en wanneer is nog niet bekend.
We houden u zeker op de hoogte!

Kabinetsplan belastingherziening: 250 miljoen extra voor kinderopvang
Het kabinet stelt voor om voor volgend jaar het budget voor de kinderopvangtoeslag te verhogen met 250 miljoen euro. Hierdoor wordt de kinderopvang goedkoper voor ouders. Het voorstel moet nog wel door de 1ste en 2de kamer goedgekeurd worden.
 

Vanaf 15 juni aanstaande presenteren we ons aan het grote publiek in Leeuwarden, Slochteren, Groningen en Stadskanaal.  Het thema is gewoon bijzonder. We vinden het gewoon om met passie voor ons vak kinderen op de eerste plaats te zetten, maar tegelijkertijd is dat ook heel bijzonder.

 

Vanaf januari 2012 zijn Kids First en de COP groep een strategische samenwerking aangegaan om de krachten te bundelen met als doel een stevige marktpositie te veroveren. Deze samenwerking is uitgegroeid tot een dynamische innovatieve organisatie met 42 locaties. Nu gaan we verder met één naam en met één logo. Wij zijn trots u de nieuwe naam Kids First COP groep en het daarbij behorende nieuwe logo te mogen presenteren.

Trots presenteren we ons jaarverslag in de nieuwe huisstijl. We wensen u veel leesplezier. Bekijk ons digitaal Jaarverslag 2014.